abišaliai

2 abišaliaĩ praep. su gen. žr. 2 abipusiai: Abišaliaĩ kelio beržai, nukorę šakas, švokščia Rod. Rankas laikykim ištiestas abišaliai kūno Vd.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • abišaliai — 1 abišaliaĩ adv.; Sut žr. 1 abipusiai: Per veselijas abišaliaĩ (pas jaunąjį ir pas jaunąją) šokau Ds. Kalavijas abišaliai aštras SPI14 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abišalis — 2 abišãlis, ė adj. (2) Š 1. kuris abiejų šalių, pusių: Ne kardui abišaliam kalsime plieną Mair. 2. tarpusavio, abipusis: Šie susitarimai yra abišaliai (padaryti abiem šalims sutinkant) rš. 3. SD200 abejingas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abyšaliai — 1 abyšaliaĩ adv. K; R žr. 1 abišaliai: Abyšaliai buvo primėtyta J.Jabl. Abyšaliaĩ sustoję, tik par vidurį tegali praeit Jrb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abyšaliai — 2 abyšaliaĩ praep. su gen. žr. 2 abišaliai: Miestas guli abyšaliaĩ upės KII182 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aštras — ãštras, à adj. (4) 1. žr. aštrus 1: Neliesk šito peilio – jis labai ãštras Mrs. Ar tavo dalgė aštrà? Zt. Útras pjautuvas Pls. Abišaliai aštras SD200. Berneliai dalges išrinkinėja – katara aštrà, katara aštresnė TDrIV90. | Dar̃ neėda, ale… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištiesti — ištiẽsti, ia (ìštiesia), ìštiesė tr. K 1. N, K Amb, M, Rtr, DŽ, NdŽ, Plv, Krs, Vž, Klk padaryti tiesų, nebesulenktą, išlyginti: Geležis sulinko, reikia ištiẽsti Š. Ka ta koja būtų ištiestà, tad būtų tas kaulas suaugęs Vgr. Aš ištiẽst kojos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kalavijas — kalavìjas sm. (2) 1. SD41,147, MŽ, R, KlG2, [K], J.Jabl, M, NdŽ plieninis, ilgas, siauras, aštriais ašmenimis kertamasis ginklas, kardas: Žemaitis už kryžiuotį ir kalaviju narsesnis, ir klasta gudresnis A.Vien. Priešas ties tavim iškėlęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kupstuotas — kupstuotas, a adj. (1) K su kupstais: Pieva kupstuota vargu pjauti J. Ten šilai ir kupstuotos, akmenuotos ganyklos I.Simon. Plynas kupstuotas laukas, kelias su grioviais abišaliai ir krūmais Vd. Jei bus lygūs keleliai, nekupstuoti takeliai, gal… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastoti — Š; L 1. refl. Sut užimti stovimą padėtį, remiantis kojomis atsistoti: Tik pasistojo, bet kojų nekėlė Grg. Basas nepasistoja – klumpius padaro Sem. Itai jau priseina, ką reikia dainuot mum pasistojus Aps. Būk be darbo, dvėsk badu pasistojęs Jdr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perskrosti — tr. Š 1. SD1158, Sut, Ser perpjauti, perrėžti (vidurius): Parskrosk paršą arba žuvį nuo uodegos iki galvos ir išrinksi iš vidaus žarnas J. Neperskrostos žuvys neišsiplaudžia gerai Užp. Parskrosk – kame tą vėžį rasi? O sako, vėžiu sirgęs Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.